Jahajahaja, her har dette hvite stoffet dukket opp igjen, ja. Fysjom.